Vilkår

Forsikringsbetingelser

Hvad dækker vi?
Vi dækker almindelig fejl og uheld i forhold til at flytte dine genstande. Vi dækker:
– Værdien af din genstand ved skadestidspunktet.
– Vi pålægger os muligheden for at reparere den beskadigede genstand ved at sætte den i væsentlig samme stand som før skadetidspunktet.

Pakning af inventar
Såfremt at inventaret ikke er pakket ansvarligt ind, så forholder vi os retten til selv at pakke det ind. Brug derfor venligst god tid på at pakke det ind, således at du ikke oplever nogle økonomiske overraskelser

Aflysningsgebyr
Hvis en bestilt opgave afbestilles af kunden dagen før selve transportdagen, er Forward Service berettiget til at afkræve kunden et gebyr på 1000 kr.  Hvis opgaven afbestilles tidligere end dagen før den, aftalte transportdag, så vil gebyret være på 500 kr.

Hvad dækker vi ikke?
Nogen ting kan vores forsikring ikke dække. Nedenfor er nævnt de vigtigste områder, som vi ikke dækker i forbindelse med en flytteskade.
– Fejl med din pakning: Ex. fejlpakket flyttekasse, hvor bunden ryger ud.
– Genstande der bliver skadet under flytning, hvor kunden (eller anden part) selv har hjulpet med at bære, dækkes ikke.
– Montering/afmontering af genstande/møbler/skabe og lign. dækkes ikke.
– Vi dækker ikke elektronik, såfremt det ikke er pakket forsvarligt ind – Her tænkes på original emballage eller bobleplast.

Skader
Alle skader skal meldes senest 24 timer efter opgaven er afsluttet. Der skal sendes dokumentation herfor.

Underleverandører
forwardservice.dk forbeholder sig retten til frit at anvende underleverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter. forwardservice.dk kan ikke gøres ansvarlig for skader forvoldt af underleverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter.

Hvad koster en opgave med tungløft?
Såfremt, at der forekommer tungløft (genstande der vejer over 50 kg. og hårde hvidevarer) Pålægges der tungløftgebyr á 400 kr. per genstand.

Forsikringsbetingelser og vilkår

Kontrakt betingelser
Vilkår, som ikke er skriftligt aftalt mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

Privat
En indgået aftale på mail og sms er en bindende kontrakt mellem Forward Service og kunden.

Almindelige fejl og uheld.
Almindelige skader, som sker under flytningen, vil blive dækket af forsikringen såfremt disse er sket af flyttemændene selv.

Gebyr, opsigelse og depositum.

Erstatningsansvar ved transport/flytning
Forward Service erstatningsansvar begrænses således:
Når erstatningen er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede til Forward Service. Undtagelse hertil er værdiforringelseserstatning og reparation.
I stedet for kontant erstatning forbeholder Forward Service sig ret til at levere kunden andre effekter – svarende til de
bortkomne/beskadigede – eller til at lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af det beskadigede på et af Forward Service udpeget værksteder.
Forward Service erstatningspligt begrænses til den beskadigede genstands genanskaffelsesværdi med fradrag af værdiforringelse ved alder, brug, nedsat anvendelighedeller andre omstændigheder.
Evt. erstatningskrav kan ikke modregnes i kørsels udgifter.

Værneting
Enhver tvist mellem kunden og Forward Service, herunder inkassering af Forward Service forfaldne tilgodehavender, afgøres således:

  1. Ved manglende betaling, bliver kunden pålagt, en rykkerskrivelse på 100 kr. ved første rykkerskrivelse.
  2. Ved anden rykkerskrivelse bliver kunden pålagt 400 kr.
  3. Ved yderligere manglende betaling bliver kunden sent videre til inkasso, og pålagt diverse inkassogebyr.